Funkcja Edytuj zakład oferuje możliwość dodania, zamiany lub usunięcia selekcji oraz zwiększenia stawki nierozliczonych zakładów przedmeczowych i na żywo. Z tej funkcji możesz również skorzystać, aby zmienić rodzaj zakładu na jedną z dostępnych opcji zakładów akumulowanych lub pomiędzy opcjami Tylko wygrana, a Wygrana/miejsce (E/W), tam gdzie są one dostępne. Na przykład, możesz zmienić swój nierozliczony trebel na trzy duble.
Funkcja Edytuj zakład jest oferowana, kiedy funkcja Zamknij zakład jest dostępna dla wszystkich nierozliczonych selekcji w Twoim zakładzie i tam, gdzie wynik zakładu nie został jeszcze określony. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy kilka selekcji z Twojego zakładu akumulowanego zostało już rozstrzygniętych, to nadal masz możliwość skorzystania z funkcji Edytuj zakład.
Kiedy zakład zostanie zmieniony za pomocą funkcji Edytuj zakład, to nowa stawka będzie się równała aktualnej wartości zamknięcia zakładu. Z wyjątkiem, kiedy funkcja Edytuj zakład zostanie wykorzystana do zwiększenia stawki lub do dodania selekcji do zakładu, w którym wszystkie początkowe selekcje będą selekcjami przedmeczowymi i kursy nie ulegną zmianie (w takim przypadku, nowa stawka będzie równa oryginalnej kwocie stawki lub kiedy stawka zostanie zwiększona, zwiększonej kwocie stawki); lub kiedy zostanie zmieniony rodzaj zakładu i kwota zamknięcia nie może zostać równo podzielona na wszystkie części nowego zakładu (w takim przypadku, stawka zostanie zaokrąglona w dół i rozdzielona po równo na wszystkie części nowego zakładu, z jakąkolwiek nadwyżką zwróconą na Twoje konto).
Podczas edytowania zakładu za pomocą funkcji Edytuj zakład, wszystkie kursy na nowym zakładzie zostaną uaktualnione, aby uwzględnić bieżące kursy, a nie kursy początkowe.
W jaki sposób zmienić swój zakład
Możesz zmienić swój zakład na zakładce Zamknij zakład w sekcji Moje zakłady. Wybierz Edytuj zakład w prawej, górnej części kuponu, co pozwoli na dodanie, zamianę lub usunięcie wybranych przez Ciebie selekcji, zmianę rodzaju zakładu lub zwiększenie stawki.
Dodawanie selekcji
Aby dodać selekcję do zakładu, musisz kliknąć na 'Dodaj selekcje' na kuponie. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę główną i pojawi się okno pop-up zapraszające do przejrzenia strony i dodania selekcji. Wybranie selekcji z jakiejkolwiek sekcji doda ją do tymczasowego kuponu, który pojawi się w dolnej części ekranu. Wszystkie bieżące kursy zostaną uaktualnione zgodnie z obowiązującymi kursami, a nie kursami początkowymi i nowa kwota zwrotu zostanie uaktualniona, aby uwzględnić kursy dodatkowej selekcji/dodatkowych selekcji. Wybranie 'Dodaj do zakładu' w dolnej części tymczasowego kuponu doda selekcję/selekcje do kuponu. Następnie musisz wybrać 'Zachowaj zmiany' i 'Potwierdź', aby zatwierdzić swoją prośbę o zmianę zakładu.
Zamiana selekcji
Aby zamienić selekcję na swoim zakładzie, musisz kliknąć na selekcję na kuponie. Wtedy pojawi się okno pop-up 'Zamiana selekcji', pozwalające na wybranie alternatywnej opcji dla tego samego rynku. Kiedy wybierzesz zamianę, wszystkie bieżące kursy zostaną uaktualnione zgodnie z obowiązującymi kursami, a nie kursami początkowymi i nowa kwota zwrotu zostanie uaktualniona, aby uwzględnić zmienione kursy zakładu. Kliknij na 'OK", aby na kuponie została dodana nowa selekcja. Następnie musisz wybrać 'Zachowaj zmiany' i 'Potwierdź', aby zatwierdzić swoją prośbę o zmianę zakładu.
Usuwanie selekcji
Aby usunąć selekcję ze swojego zakładu, musisz wybrać ‘X’ po lewej stronie selekcji. Następnie usunięta selekcja pojawi się jako przekreślona na kuponie. Tą czynność można odwrócić wybierając ''Cofnij' i wtedy selekcja zostanie z powrotem dodana do kuponu. Nowa kwota zwrotu zostanie wyświetlona, aby pokazać jakiekolwiek zamiany i wszystkie bieżące kursy zostaną uaktualnione zgodnie z obowiązującymi kursami, a nie kursami początkowymi. Następnie musisz wybrać 'Zachowaj zmiany' i 'Potwierdź', aby zatwierdzić swoją prośbę o zmianę zakładu.
Zmiana rodzaju zakładu
Aby zmienić rodzaj zakładu, musisz wybrać aktualny rodzaj zakładu w górnej cześci na kuponie, na przykład 'Treble'. Następnie pojawi się wiadomość pop-up 'Zmiana rodzaju zakładu' i będziesz mógł wybrać jedną z dostępnych alternatywnych opcji. Każdy rodzaj zakładu pojawi się wraz z liczbą zakładów, z których się składa i nową kwotą jednostki stawki. Aby zmienić rodzaj zakładu z Tylko wygrana na Wygrana/miejsce, musisz odpowiednio zaznaczyć lub odznaczyć pole 'Wygrana/miejsce (E/W)'. Kiedy już wybierzesz swoją zamianę, kwota zwrotu zostanie uaktualniona, z uwzględnieniem zmienionego rodzaju zakładu i wszystkie bieżące kursy zostaną uaktualnione zgodnie z obowiązującymi kursami, a nie kursami początkowymi. Następnie kliknij na 'OK', aby rodzaj zakładu na kuponie został uaktualniony. Kliknij na 'Zachowaj zmiany' i 'Potwierdź', aby zatwierdzić swoją prośbę o zmianę zakładu.
Zwiększenie stawki
Aby zwiększyć swoją stawkę, najpierw musisz nacisnąć na kwotę stawki w dolnej części kuponu po lewej stronie, która wskazuje aktualną wartość zamknięcia zakładu. Następnie pojawi się okno pop-up, w którym możesz wpisać dodatkową kwotę środków, o które chcesz zwiększyć swoją stawkę, co będzie miało wpływ na bieżącą wartość zamknięcia zakładu. Po wpisaniu dodatkowej kwoty swojej stawki, pojawi się nowa kwota zwrotu, z uwzględnieniem bieżącej wartości zamknięcia zakładu oraz prośby o zwiększenie. Musisz wybrać ‘OK’, aby kupon został uaktualniony o dodatkową stawkę, która będzie widoczna obok aktualnej wartości zamknięcia zakładu. Następnie wybierz 'Zachowaj zmiany' i 'Potwierdź', aby zatwierdzić swoją prośbę o zmianę zakładu.
Zachowywanie i potwierdzanie prośby
Kiedy dokonasz zmian w swoim zakładzie, to będziesz musiał to potwierdzić, wybierając 'Zachowaj zmiany'. Po kliknięciu, przycisk 'Zachowaj zmiany' zmieni się w 'Potwierdź'. Jeżeli nie klikniesz na potwierdzenie w ciągu pięciu sekund, to zamiany powrócą do poprzedniego stanu. Po wybraniu 'Potwierdź', przycisk zmieni się na 'Zachowywanie' i kiedy proces zostanie zakończony, Twój zakład wyświetli się jako zmieniony.
Regulamin
 1. Funkcja Edytuj zakład jest dostępna na wybrane wydarzenia, spotkania oraz dla rynków przedmeczowych i na żywo, dla różnych sportów, w tym dla piłki nożnej, tenisa i koszykówki.
 2. Opóźnienie czasowe pojawia się w czasie sprawdzania prośby o zmianę zakładu. Jeżeli kurs ulegnie zmianie lub rynek zostanie zawieszony w tym czasie, to prośba o zmianę zakładu może nie zostać zaakceptowana.
 3. Jeżeli prośba o zmianę zakładu zostanie zaakceptowana, zakład zostanie postawiony z nową stawką i zmienione selekcje zostaną wyświetlone w sekcji Moje zakłady.
 4. Kiedy zakład zostanie zmieniony za pomocą funkcji Edytuj zakład, to nowa stawka będzie się równała aktualnej wartości zamknięcia zakładu. Z wyjątkiem, kiedy funkcja Edytuj zakład zostanie wykorzystana do zwiększenia stawki lub do dodania selekcji do zakładu, w którym wszystkie początkowe selekcje będą selekcjami przedmeczowymi i kursy nie ulegną zmianie (w takim przypadku, nowa stawka będzie równa oryginalnej kwocie stawki lub kiedy stawka zostanie zwiększona, zwiększonej kwocie stawki); lub kiedy zostanie zmieniony rodzaj zakładu i kwota zamknięcia nie może zostać równo podzielona na wszystkie części nowego zakładu (w takim przypadku, stawka zostanie zaokrąglona w dół i rozdzielona po równo na wszystkie części nowego zakładu, z jakąkolwiek nadwyżką zwróconą na Twoje konto).
 5. Tam gdzie zakład został zmieniony za pomocą funkcji Edytuj zakład, oryginalna stawka nie będzie się liczyła do jakichkolwiek ofert, które posiadają wymagania obrotu. Nowa stawka będzie się kwalifikowała do spełnienia wymagań obrotu, pod warunkiem, że selekcja spełnia kryteria kwalifikacyjne.
 6. Niektóre oferty bet365 nie będą miały zastosowania, jeżeli funkcja Edytuj zakład została użyta. Prosimy sprawdzić szczegóły w Regulaminie każdej z ofert.
 7. Funkcja Edytuj zakład jest niedostępna dla zakładów postawionych w Kreatorze zakładu, zakładów Wygrana/miejsce - Ekstra, zakładów Colossus, kart Parlay, Teasers lub stałych kart Teaser.
 8. bet365 nie gwarantuje, że funkcja Edytuj zakład będzie dostępna dla Twojej selekcji zakładu. Tam, gdzie opcja Edytuj zakład jest dostępna przed wydarzeniem i nie oferujemy tego wydarzenia na żywo, to opcja Edytuj zakład będzie niedostępna, kiedy wydarzenie się rozpocznie.
 9. Podczas edytowania zakładu, jakiekolwiek limity stawiania zakładów będą obowiązywały i będą obliczane w ten sam sposób, jak w czasie stawiania jakiegokolwiek zakładu. Tam, gdzie zmiana zakładu spowoduje, że jakiekolwiek limity stawiania zakładów zostaną osiągnięte, to prośba o zmianę zakładu zostanie odrzucona.
 10. bet365 nie będzie odpowiedzialne, jeżeli funkcja Edytuj zakład będzie niedostępna z przyczyn technicznych i zakłady będą obowiązywały tak, jak oryginalnie postawione w tym czasie.
 11. bet365 zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia jakiegokolwiek zakładu na jakikolwiek sport, rozgrywki, rynek lub rodzaj zakładu podczas próby skorzystania z funkcji Edytuj zakład.
 12. bet365 zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub usunięcia funkcji Edytuj zakład w dowolnym czasie dla jakiegokolwiek wydarzenia, spotkania, rynku lub klienta. Jakiekolwiek zakłady postawione na takie wydarzenia, spotkania i rynki będą obowiązywały tak, jak oryginalnie postawione.
 13. bet365 zastrzega sobie prawo do odwrócenia rozliczenia zakładu, który został zmieniony za pomocą Edytuj zakład, jeżeli zakład lub rynek zostały błędnie rozliczone.
Uzyskując dostęp, kontynuując korzystanie lub nawigację na stronie, akcepujesz, że będziemy wykorzystywać niektóre cookies przeglądarki do udoskonalania doświadczeń użytkownika. bet365 korzysta z cookies wyłącznie do udoskonalenia usług, a nie korzysta z tych, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na Twoją prywatność. Prosimy odwiedzić sekcję Polityka dt. Cookies, aby uzyskać więcej informacji o użyciu cookies, o ich wyłączeniu lub odpowiednim zarządzaniu.
Adres biura: Hillside (New Media Malta) Plc, Office 1/2373, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX 1120 Malta
Hillside (New Media Malta) Plc jest licencjonowana i regulowana przez Kansspelautoriteit zgodnie z numerem licencji 1690

Ile kosztuje Cię hazard? Powstrzymaj się na czas. 18+
© 2001-2022 bet365. Wszelkie prawa zastrzeżone.