Η Επεξεργασία Στοιχήματος σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέτετε, να αλλάζετε ή να αφαιρείτε επιλογές και να αυξάνετε το ποντάρισμα σε μη διευθετημένα στοιχήματα εξίσου πριν την έναρξη των γεγονότων και Σε-Εξέλιξη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία για ν' αλλάξετε τον τύπο του στοιχήματός σας σε οποιαδήποτε διαθέσιμη επιλογή πολλαπλού στοιχήματος, ή μεταξύ Νίκης Μόνο και Each Way, όπου είναι διαθέσιμο. Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μη διευθετημένο σας τριπλό σε τρία διπλά.
Η λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος προσφέρεται όταν το Cash Out (Κλείσιμο Στοιχήματος) είναι διαθέσιμο για όλες τις μη διευθετημένες επιλογές στο στοίχημά σας και όπου η έκβαση του στοιχήματος δεν έχει ήδη καθοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν ένας αριθμός επιλογών στο παρολί σας έχουν διευθετηθεί, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Επεξεργασία Στοιχήματος.
Όταν ένα στοίχημα αλλάζει με χρήση της λειτουργίας Επεξεργασίας Στοιχήματος, το νέο ποντάρισμα θα ισούται με την τρέχουσα αξία Cash Out του στοιχήματος. Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτό είναι: όταν η Επεξεργασία Στοιχήματος χρησιμοποιείται για να προστεθεί μια επιλογή σε ένα στοίχημα ή να αυξήσετε ένα ποντάρισμα όπου όλες οι επιλογές στο αρχικό στοίχημα είναι ακόμα πριν την έναρξη των γεγονότων και δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στις αποδόσεις (στην οποία περίπτωση το νέο ποντάρισμα θα ισούται με το αρχικό ποντάρισμα ή, όπου ένα ποντάρισμα έχει αυξηθεί, με το αυξημένο ποσό πονταρίσματος), ή όταν ο τύπος στοιχήματος αλλάξει και το ποσό Cash Out δεν μπορεί να κατανεμηθεί ισόποσα σε όλα τα μέρη του νέου στοιχήματος (στην οποία περίπτωση το ποντάρισμα θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω για να κατανεμηθεί ισόποσα σε όλα τα μέρη του νέου στοιχήματος, με οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό να επιστρέφεται στον λογαριασμό).
Όταν επεξεργάζεστε ένα στοίχημα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επεξεργασία Στοιχήματος, όλες οι αποδόσεις στο νέο στοίχημα θα ενημερώνονται σύμφωνα με τις τρέχουσες αποδόσεις και όχι τις αρχικά ληφθείσες.
Πώς να επεξεργαστείτε το στοίχημά σας
Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα στοίχημα μέσω της καρτέλας Cash Out στα Στοιχήματα. Απλά επιλέξτε Επεξεργασία πάνω δεξιά στο δελτίο στοιχήματος, το οποίο θα ανανεωθεί για να σας επιτρέψει να προσθέσετε, αλλάξετε ή αφαιρέσετε επιλογές της αρεσκείας σας, να αλλάξετε τον τύπο στοίχηματός σας ή ν' αυξήσετε το ποντάρισμά σας.
Προσθέτοντας μια επιλογή
Για να προσθέσετε μια επιλογή στο στοίχημά σας, θα χρειαστεί πρώτα να κάνετε κλικ στην ''Πρόσθεση Επιλογών" στο δελτίο. Αυτό θα σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα και θα εμφανίσει ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα σας προσκαλεί να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να προσθέσετε επιλογές. Κάνοντας μια επιλογή από οποιοδήποτε κουπόνι, θα την προσθέσει σε ένα προσωρινό δελτίο, το οποίο θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Όλες οι υπάρχουσες αποδόσεις θα ενημερώνονται σύμφωνα με τις τρέχουσες απόδοσεις και όχι τις αρχικά ληφθείσες και το νέο ποσό επιστροφής θα ενημερωθεί σύμφωνα με τις αποδόσεις των επιπλέον επιλογών. Επιλέγοντας ''Πρόσθεση στο Δελτίο'' στο κάτω μέρος του προσωρινού δελτίου στοιχήματος, θα προσθέσει τις επιλογές στο δελτίο. Θα πρέπει να επιλέξετε ''Αποθήκευση Αλλαγών'' και μετά ''Επιβεβαίωση'' έτσι ώστε να υποβάλλετε το αίτημά σας Επεξεργασίας Στοιχήματος.
Αλλάζοντας μια επιλογή
Για να αλλάξετε μια επιλογή στο στοίχημά σας, θα χρειαστεί πρώτα να κάνετε κλικ πάνω στην επιλογή στο δελτίο. Αυτό θα φορτώσει μετά ένα αναδυόμενο παράθυρο Αλλαγής Επιλογής, επιτρέποντάς σας να διαλέξετε μια εναλλακτική επιλογή από την ίδια αγορά. Αφότου θα έχετε επιλέξει την αντικατάστασή σας, όλες οι υπάρχουσες αποδόσεις θα ενημερώνονται σύμφωνα με τις τρέχουσες απόδοσεις και όχι τις αρχικά ληφθείσες και το νέο ποσό επιστροφής θα ενημερωθεί σύμφωνα με τις αλλαγμένες αποδόσεις του στοιχήματος. Επιλέξτε ''ΟΚ'' έτσι ώστε το δελτίο στοιχήματος να ενημερωθεί με την νέα επιλογή. Θα πρέπει να επιλέξετε ''Αποθήκευση Αλλαγών'' και μετά ''Επιβεβαίωση'' έτσι ώστε να υποβάλλετε το αίτημά σας Επεξεργασίας Στοιχήματος.
Αφαιρώντας μια επιλογή
Για να αφαιρέσετε μια επιλογή από το στοίχημά σας, απλά χρειάζεται να επιλέξετε το ''Χ'' στα αριστερά της επιλογής. Η αποσυρόμενη επιλογή στη συνέχεια θα εμφανιστεί ως διαγραμμένη στο δελτίο. Αυτό μπορεί να αναιρεθεί επιλέγοντας ''Αναίρεση'' και η επιλογή θα προστεθεί ξανά στο δελτίο. Ένα νέο ποσό επιστροφής θα εμφανιστεί σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές και όλες οι υπάρχουσες αποδόσεις θα ενημερώνονται σύμφωνα με τις τρέχουσες απόδοσεις και όχι τις αρχικά ληφθείσες. Θα πρέπει μετά να επιλέξετε ''Αποθήκευση Αλλαγών'' και ''Επιβεβαίωση'' έτσι ώστε να υποβάλλετε το αίτημά σας Επεξεργασίας Στοιχήματος.
Αλλάζοντας τον τύπο στοιχήματός σας
Για να αλλάξετε τον τύπο στοιχήματός σας, χρειάζεται να επιλέξετε τον τρέχοντα τύπο στην κορυφή του δελτίου, για παράδειγμα ''Τριπλό''. Όταν επιλεχθεί, ένα αναδυόμενο παράθυρο Αλλαγής Τύπου Στοιχήματος θα εμφανιστεί, επιτρέποντας σε εσάς να διαλέξετε από όλους τους διαθέσιμους εναλλακτικούς τύπους. Κάθε τύπος στοιχήματος θα εμφανίζεται μαζί με τον αριθμό των στοιχημάτων που περιλαμβάνονται και του νέου ποσού στοιχηματισμού. Για να ρυθμίσετε τον τύπο στοιχήματός σας μεταξύ Νίκης Μόνο και Each Way, θα πρέπει να τικάρετε ή ξετικάρετε το κουτάκι 'Each Way' ανάλογα. Αφότου θα έχετε επιλέξει την αντικατάστασή σας, το νέο ποσό επιστροφής θα ενημερωθεί σύμφωνα με τον αλλαγμένο τύπο στοιχήματος και όλες οι υπάρχουσες αποδόσεις θα ενημερώνονται σύμφωνα με τις τρέχουσες αποδόσεις και όχι τις αρχικά ληφθείσες. Μετά μπορείτε να επιλέξετε ''ΟΚ'' έτσι ώστε το δελτίο στοιχήματος να ενημερωθεί με τον νέο τύπο στοιχήματος. Επιλέξτε ''Αποθήκευση Αλλαγών'' και μετά ''Επιβεβαίωση'' έτσι ώστε να υποβάλλετε το αίτημά σας Επεξεργασίας Στοιχήματος.
Αυξάνοντας το ποντάρισμά σας
Για να αυξήσετε το ποντάρισμά σας, πρέπει πρώτα να πατήσετε πάνω στο ποσό πονταρίσματος κάτω αριστερά στο δελτίο στοιχήματος, το οποίο θα εμφανίσει την τρέχουσα αξία Cash Out. Αυτό θα εμφανίσει στη συνέχεια ένα αναδυόμενο παράθυρο, επιτρέποντάς σας να εισάγετε το ποσό των επιπλέον χρημάτων που θέλετε να προσθέσετε στο ποντάρισμά σας και επίσης την τρέχουσα αξία Cash Out. Όταν θα έχετε εισάγει το επιπλέον ποσό πονταρίσματος, μια Νέα Επιστροφή θα εμφανιστεί, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα αξία Cash Out συν την αιτούμενη αύξηση. Επιλέξτε ''ΟΚ'' ώστε να ενημερωθεί το δελτίο με το επιπλέον ποντάρισμα, το οποίο θα εμφανιστεί δίπλα στην τρέχουσα αξία Cash Out. Μετά επιλέξτε ''Αποθήκευση Αλλαγών'' και ''Επιβεβαίωση'' για να υποβάλλετε το αίτημά σας Επεξεργασίας Στοιχήματος.
Αποθήκευση και επιβεβαίωση του αιτήματός σας
Αφότου έχετε επεξεργαστεί το στοίχημά σας, θα χρειαστεί να το επιβεβαιώσετε αυτό επιλέγοντας ''Αποθήκευση Αλλαγών΄΄. Όταν πατηθεί, το κουμπί ''Αποθήκευση Αλλαγών'' θα αλλάξει σε ''Επιβεβαίωση''. Αν δεν το πατήσετε για να κάνετε επιβεβαίωση εντός πέντε δευτερολέπτων, αυτό θα επιστρέψει πίσω στην προηγούμενη κατάσταση. Κάνοντας κλικ στην "Επιβεβαίωση", το κουμπί θα αλλάξει σε "Προς Αποθήκευση" και όταν ολοκληρωθεί, το στοίχημά σας θα εμφανιστεί ως αλλαγμένο.
Όροι & Προϋποθέσεις
 1. Η Επεξεργασία στοιχήματος είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα γεγονότα, αγώνες και αγορές εξίσου πριν την έναρξή τους και Σε-Εξέλιξη, για μια ποικιλία αθλημάτων συμπεριλαμβανομένων των Ποδοσφαίρου, Τένις και Μπάσκετ.
 2. Μια χρονική καθυστέρηση υπάρχει κατά την επικύρωση ενός αιτήματος Επεξεργασίας Στοιχήματος. Αν η απόδοση αλλάξει ή μια αγορά ανασταλεί κατά την στιγμή αυτή, τότε το αίτημα Επεξεργασίας Στοιχήματος μπορεί να μην είναι επιτυχές.
 3. Αν το αίτημα Επεξεργασίας Στοιχήματος είναι επιτυχές, το στοίχημα θα τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το νέο ποντάρισμα και οι αλλαγμένες επιλογές θα εμφανιστούν στα Στοιχήματα.
 4. Όταν ένα στοίχημα αλλάζει με χρήση της λειτουργίας Επεξεργασίας Στοιχήματος, το νέο ποντάρισμα θα ισούται με την τρέχουσα αξία Cash Out του στοιχήματος. Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτό είναι: όταν η Επεξεργασία Στοιχήματος χρησιμοποιείται για να προστεθεί μια επιλογή σε ένα στοίχημα ή να αυξήσετε ένα ποντάρισμα όπου όλες οι επιλογές στο αρχικό στοίχημα είναι ακόμα πριν την έναρξη των γεγονότων και δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στις αποδόσεις (στην οποία περίπτωση το νέο ποντάρισμα θα ισούται με το αρχικό ποντάρισμα ή, όπου το ποντάρισμα έχει αυξηθεί, με το αυξημένο ποσό πονταρίσματος) ή όταν ο τύπος στοιχήματος αλλάξει και το ποσό Cash Out δεν μπορεί να κατανεμηθεί ισόποσα σε όλα τα μέρη του νέου στοιχήματος (στην οποία περίπτωση το ποντάρισμα θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω για να κατανεμηθεί ισόποσα σε όλα τα μέρη του νέου στοιχήματος, με οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό να επιστρέφεται στον λογαριασμό).
 5. Όπου ένα στοίχημα έχει αλλαχθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος, το αρχικό ποσό δεν θα μετρά για οποιεσδήποτε προσφορές που περιλαμβάνουν απαιτήσεις τζίρου. Το νέο ποντάρισμα θα μπορεί να συνεισφέρει σε οποιαδήποτε απαίτηση τζίρου, με την προϋπόθεση ότι οι επιλογές πληρούν τα κριτήρια.
 6. Μερικές bet365 προσφορές δεν θα ισχύουν όπου έχει χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος. Δείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις κάθε προσφοράς για λεπτομέρειες.
 7. Η Επεξεργασία Στοιχήματος δεν είναι διαθέσιμη σε στοιχήματα στο ''Φτιάξτε Αγορά'', σε Each-Way Extra, σε Colossus στοιχήματα, Κάρτες Παρολί, Teasers ή Προκαθορισμένες Teaser Κάρτες.
 8. Η bet365 δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος θα είναι διαθέσιμη για το στοίχημά σας. Όπου η Επεξεργασία Στοιχήματος είναι διαθέσιμη πριν από την έναρξη του γεγονότος και δεν καλύπτουμε το γεγονός Σε-Εξέλιξη, δεν θα είναι διαθέσιμη όταν το γεγονός ξεκινήσει.
 9. Όταν επεξεργάζεστε ένα στοίχημα, οποιαδήποτε όρια στοιχηματισμού θα συνεχίζουν να ισχύουν και θα υπολογίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως όταν τοποθετείτε οποιοδήποτε στοίχημα. Όταν η επεξεργασία ενός στοιχήματος έχει ως αποτέλεσμα να συμπληρωθούν οποιαδήποτε όρια στοιχηματισμού, το αίτημα Επεξεργασίας Στοιχήματος θα απορρίπτεται.
 10. Η bet365 δεν θα είναι υπεύθυνη αν η λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους, και σε μια τέτοια χρονική περίοδο, τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως έχουν αρχικά τοποθετηθεί.
 11. Η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε αιτούμενο στοίχημα/ποντάρισμα για οποιοδήποτε άθλημα, διοργάνωση, αγορά ή τύπο στοιχήματος όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος.
 12. Η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει ή αποσύρει τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα, αγορά ή πελάτη. Οποιαδήποτε τοποθετημένα στοιχήματα σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές, θα ισχύουν όπως αρχικά έχουν τοποθετηθεί.
 13. Η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διευθέτηση ενός στοιχήματος το οποίο έχει επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος, αν το στοίχημα ή μια αγορά έχει διευθετηθεί εσφαλμένα.
Κατά την πρόσβαση, συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε ή κατά την πλοήγηση σε όλη αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης για να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών μαζί μας. Η bet365 χρησιμοποιεί μόνο cookies που θα βελτιώσουν την εμπειρία σας μαζί μας και όχι αυτά που θα παρέμβουν στην ιδιωτικότητά σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική για Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies εκ μέρους μας και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαχειριστείτε τη χρήση τους, όπως εσείς επιθυμείτε.
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Hillside (New Media Malta) Plc, Office 1/2373, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX 1120 Malta
Η Hillside (New Media Malta) Plc είναι αδειοδοτημένη και ρυθμισμένη από την Kansspelautoriteit με αριθμό αδείας 1690

Τι σας κοστίζει ο στοιχηματισμός; Σταματήστε εγκαίρως. 18+
© 2001-2022 bet365. All rights reserved.