Funkce Upravit sázku Vám dává možnost přidat, vyměnit, nebo odstranit tipy a navýšit vklad u nevyhodnocených sázek, předzápasových i Live. Pomocí této funkce také můžete změnit typ sázky na kteroukoli platnou kombinovanou možnost, nebo sázku pouze na Výhru změnit na Výhru/Umístění a naopak (kde jsou dostupné). Máte například možnost změnit svou nevyhodnocenou trojici na tři sázky typu dvojice.
Funkce Upravit sázku je k dispozici, když je dostupná funkce Zavřít sázku u všech nevyhodnocených tipů v rámci Vaší sázky a tam, kde výsledek sázky ještě nebyl určen. To znamená, že i když už byl jistý počet tipů v rámci Vaší aku sázky vyhodnocen, stále máte možnost využít funkce Upravit sázku.
Pokud byla sázka upravena pomocí funkce Upravit sázku, bude se nový vklad rovnat aktuální hodnotě funkce Zavřít sázku pro danou sázku. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou následující situace: když použijete funkci Upravit sázku pro přidání tipu k sázce nebo navýšení vkladu sázky, v jejíž původní verzi jsou všechny tipy stále předzápasové a kde se nezměnily žádné kursy (v tomto případě se bude nový vklad rovnat hodnotě původního vkladu, nebo hodnotě navýšeného vkladu v případě, že vklad byl navýšen); nebo když změníte typ sázky a hodnotu funkce Zavřít sázku přitom nelze rozdělit rovnoměrně mezi všechny části nové sázky (v tomto případě bude vklad zaokrouhlen směrem dolů a bude použit rovnoměrně mezi všechny části nové sázky, přičemž jakýkoli přebytek bude vrácen na Váš účet).
Při úpravě sázky pomocí funkce Upravit sázku budou všechny kursy v nově podané sázce aktualizovány tak, aby odrážely aktuální kursy a nikoliv původně přijaté kursy.
Jak upravit sázku
Sázku můžete upravit na záložce Zavřít sázku v sekci Moje Sázky. Jednoduše vyberte možnost „Upravit sázku“ v pravém horním rohu tiketu, po čemž bude možné na tiketu přidávat, vyměňovat nebo odstraňovat tipy dle Vašeho výběru, měnit typ Vaší sázky nebo navýšit Váš vklad.
Přidání tipu
Abyste přidali tip k Vaší sázce, budete muset nejprve kliknout na možnost „Přidat tipy“ na tiketu. Tímto se dostanete na domovskou stránku, kde se otevře vyskakovací okno s výzvou k procházení stránky a přidání tipů. Výběr tipu z jakékoliv nabídky přidá tento tip na dočasný tiket, který se zobrazí ve spodní části stránky. Všechny stávající kursy budou aktualizovány tak, aby odrážely aktuální kursy a ne kursy, se kterými byla sázka původně podána. Nová částka výplaty se aktualizuje, aby odrazila kursy přidaných tipů. Výběrem možnosti „Přidat k sázce“ na spodní straně dočasného tiketu přidáte tip(y) na tiket. Měli byste zvolit možnost „Uložit změny“ a poté „Potvrdit“, abyste odeslali Váš požadavek na úpravu sázky.
Výměna tipu
Pro výměnu tipu ve Vaší sázce musíte nejprve kliknout na tip v rámci Vašeho tiketu. Poté se nahraje vyskakovací okno pro výměnu tipu, které Vám umožní vybrat alternativní možnost v rámci stejného druhu sázky. Jakmile vyberete náhradu, všechny stávající kursy budou aktualizovány tak, aby odrážely aktuální kursy a ne kursy, se kterými byla sázka původně podána, a nová částka výplaty se aktualizuje, aby odrazila pozměněný kurs sázky. Vyberte možnost „Hotovo“, aby se tiket aktualizoval o nové tipy. Měli byste zvolit možnost „Uložit změny“ a poté „Potvrdit“, abyste odeslali Váš požadavek na úpravu sázky.
Odstranění tipu
Abyste odstranili tip z Vaší sázky, musíte pouze zvolit „X“ na levé straně tipu. Odstraněný tip se pak zobrazí na tiketu jako proškrtnutý. Toto lze zvrátit výběrem tlačítka „Zpět“ a tip bude zpět přidán na tiket. Zobrazí se nová částka výplaty beroucí v potaz všechny změny. Všechny stávající kursy budou aktualizovány tak, aby odrážely aktuální kursy a ne kursy, se kterými byla sázka původně podána. Měli byste poté zvolit možnost „Uložit změny“ a „Potvrdit“, abyste odeslali Váš požadavek na úpravu sázky.
Změna typu Vaší sázky
Chcete-li změnit typ své sázky, musíte vybrat aktuální typ sázky na horní straně tiketu (například „Trojice“). Po výběru se zobrazí vyskakovací okno „Změnit typ sázky“, které Vám umožňuje vybrat si z platných alternativ. Každý typ sázky se zobrazí spolu s počtem zahrnutých sázek a novou částkou vkladu na jednotku. Pro změnu typu sázky mezi sázkami pouze na Výhru a Výhru/Umístění a naopak, příslušně zaškrkněte nebo odškrkněte políčko „Výhra/Umístění“. Jakmile vyberete náhradu, nová částka k navrácení se aktualizuje, aby odrazila pozměněný typ sázky a všechny stávající kursy budou aktualizovány tak, aby odrážely aktuální kursy a ne kursy, se kterými byla sázka původně podána. Poté můžete vybrat možnost „Hotovo“, aby se tiket aktualizoval o nový typ sázky. Vyberte možnost „Uložit změny“ a „Potvrdit“, abyste odeslali Váš požadavek na úpravu sázky.
Navýšení Vašeho vkladu
Pro navýšení Vašeho vkladu musíte nejprve poklepat na částku vkladu v levé dolní části tiketu, který bude pro danou sázku zobrazovat aktuální hodnotu funkce Zavřít sázku. Poté se zobrazí vyskakovací okno umožňující zadat částku dalších prostředků, které chcete přidat k Vašemu vkladu, a také aktuální částka v případě zavření sázky. Jakmile zadáte dodatečnou částku vkladu, objeví se hodnota nové výplaty, která bude odrážet aktuální částku v případě zavření sázky plus požadované navýšení. Vyberte možnost „Hotovo“, aby se tiket aktualizoval o dodatečný vklad, který bude zobrazen vedle aktuální hodnoty funkce Zavřít sázku. Vyberte možnost „Uložit změny“ a „Potvrdit“, abyste odeslali Váš požadavek na úpravu sázky.
Ukládání a potvrzování Vaší žádosti
Jakmile upravíte svou sázku, budete to muset potvrdit výběrem možnosti „Uložit změny“. Jakmile ťuknete na „Uložit změny“, změní se toto tlačítko na „Potvrdit“. Pokud neťuknete na potvrzovací tlačítko do 5 sekund, vrátí se sázka do původního stavu. Když vyberete „Potvrdit“, tlačítko se změní na „Ukládání“. Po dokončení se Vaše sázka zobrazí již upravená.
Podmínky
 1. Funkce Upravit sázku je dostupná při vybraných událostech, zápasech a sázkách (předzápasových i Live) v řadě sportů včetně fotbalu, tenisu a basketbalu.
 2. Během ověřování žádosti o úpravu sázky dochází k časovému zpoždění. Pokud se během této doby kurs změní nebo je sázka pozastavena, nemusí být žádost Upravit sázku úspěšná.
 3. Pokud je žádost Upravit sázku úspěšná, bude tato sázka podána s novým vkladem a v sekci Moje sázky se zobrazí upravené tipy.
 4. Pokud byla sázka upravena pomocí funkce Upravit sázku, bude se nový vklad rovnat aktuální hodnotě funkce Zavřít sázku pro danou sázku. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou následující situace: když použijete funkci Upravit sázku pro přidání tipu k sázce nebo navýšení vkladu sázky, v jejíž původní verzi jsou všechny tipy stále předzápasové a kde se nezměnily žádné kursy (v tomto případě se bude nový vklad rovnat hodnotě původního vkladu, nebo hodnotě navýšeného vkladu v případě, že vklad byl navýšen); nebo když změníte typ sázky a hodnotu funkce Zavřít sázku přitom nelze rozdělit rovnoměrně mezi všechny části nové sázky (v tomto případě bude vklad zaokrouhlen směrem dolů a bude použit rovnoměrně mezi všechny části nové sázky, přičemž jakýkoli přebytek bude vrácen na Váš účet).
 5. V případě, že sázka byla upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, původní sázka se nebude započítávat do žádných nabídek, které obsahují požadavky na prosázení. Nový vklad bude přispívat k požadavku na prosázení za předpokladu, že tyto tipy splňují kvalifikační požadavky.
 6. Když použijete funkci Upravit sázku, některé nabídky společnosti bet365 nebudou platit. Pro informace o každé nabídce si prostudujte její Podmínky.
 7. Funkce Upravit sázku není dostupná pro sázky vytvořené pomocí funkce Tvorba sázky, sázky typu Výhra/Umístění Extra, Colossus sázky, Parlay karty, Teasery nebo Teaser karty s pevnými kursy.
 8. bet365 nemůže zaručit, že pro Váš tip bude funkce Upravit sázku dostupná. Tam, kde je možnost Upravit sázku dostupná před událostí a my tuto událost nepokrýváme Live, bude možnost Upravit sázku nedostupná, jakmile událost začne.
 9. Při úpravě sázky budou všechny sázkové limity stále platit a budou vypočítány stejným způsobem jako při podávání sázky. Pokud by úprava sázky způsobila, že dosáhnete nějakých vkladových limitů, byla by žádost o úpravu sázky zamítnuta.
 10. bet365 neponese zodpovědnost za to, když funkce Upravit sázku nebude dostupná z technických důvodů. Sázky budou během takového období platit tak, jak byly původně podány.
 11. Když se budete pokoušet použít funkci Upravit sázku, bet365 si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout kteroukoliv sázku požadovanou na kterýkoliv sport, soutěž, trh nebo typ sázky.
 12. bet365 si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, zrušit nebo odstranit funkci Upravit sázku, a to pro kteroukoliv událost, zápas, sázku nebo zákazníka. Všechny sázky podané na takovéto události, zápasy nebo sázky budou platit tak, jak byly původně podány.
 13. bet365 si vyhrazuje právo změnit vyhodnocení sázky, která byla upravena pomocí funkce Upravit sázku, pokud jsou sázka nebo trh chybné.
Přístupem, pokračovaným užíváním nebo prohlížením této stránky souhlasíte, že využíváme určitých cookies pro zdokonalení služeb pro zákazníky. bet365 používá pouze cookies, které vylepšují chod stránky a nenarušují Vaše soukromí. Více informací o využití, spravování a případném zakázání cookies můžete najít na stránce Používání cookies.
Registrovaná kancelář: Hillside (New Media Malta) Plc, Office 1/2373, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX 1120 Malta
Hillside (New Media Malta) Plc je licencována a regulována Kansspelautoriteit na základě licence č. 1690

Kolik Vás stojí hazardní hry? Přestaňte včas. 18+
© 2001-2022 bet365. Všechna práva vyhrazena.